ÄNDAMÅL

Av den årliga avkastningen ska 20 % avsättas till kapitalet. Skulle tiderna så ändras, att det för fondens bestånd ur skatte eller andra synpunkter av Riddarhusdirektionen prövas önskvärt att procentsatsen nedsättes, må detta ske. Sådan nedsättning får icke ske till längre sats än 10 %.

Återstående avkastning ska användas för skötsel och underhåll av de släktföremål, som enligt Wivan Mörners testament ska tillfalla Riddarhuset under namn av ”Claes och Wivan Mörners donation”. Då fonden vuxit till sådan storlek, att dess avkastning mer än väl föreslår till skötsel och underhåll av nämnda släktföremål, äger Riddarhusdirektionen använda avkastningen jämväl för underhåll och skötsel av Riddarhusets övriga inventarier.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Claes och Wivian Mörners underhållsfond för inventarier
Organisationsnummer:802009-2097
Adress:
  • Box 2022
  • 103 11 Stockholm
Telefonnummer:08-7233990
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS