ÄNDAMÅL

Tiotusen kronor doneras till Skaraborgs läns Hushållningssällskap att av detta utan ersättning förvaltas under benämning CJ och Gustaf Anderssons, Falebergs stuteri fond. Den årliga avkastningen, avrundad till jämna femtiotal kronor, ska användas till ett hederspris i penningar åt ägaren till den bästa inom Skarabergs län vid årets hästpremieringar uppvisade treåriga ardennerhingsten, född och uppfödd inom Skaraborgs län. Priset ska efter avslutad unghingst premiering omedelbart överlämnas till pristagaren. Möjligen överskjutanande del utöver det utjämnade penningpriset läggs till kapitalfonden. Som särskilt villkor för prisets erhållande ska gälla, att hingsten kvarstannar inom Skaraborgs län under de tre närmaste åren från premieringstillfället. Skulle hingsten dessförinnan försäljas utom länet, ska hela priset återbäras till Hushållningssällskapet, varvid jämväl ränta därå, beräknad efter fyra procent, ska erläggas. Dock endast från försäljningsdagen. Sådana eventuellt återburna pris jämte ränta läggs till kapitalfonden. Hingstar från Falebergs stuteri får inte tävla om detta pris, så länge någon av CJ och Gustaf Andersson är ägare till stuteriet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen CJ och G Anderssons stipendiefond
Organisationsnummer:802478-9995
Adress:
  • Hushållningssällskapet Västra
  • Järnvägsgatan 18
  • 532 30 Skara
Telefonnummer:0511-24800
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:87 997 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS