ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att främja och understödja cancerforskning företrädesvis inom Malmö sjukvårdsdistrikt.Stiftelsen verkar för sitt ändamål genom att ge bidrag till enskilda personer eller institutioner. Stiftelsen skall kunna mottaga gåvor och donationer från såväl fysiska som juridiska personer.Hela den årliga nettoavkastningen från stiftelsens kapital får tas i anspråk för stiftelsens ändamål. Dock skall alltid 9/10 av den årliga nettoavkastningen delas ut i enlighet med stiftelsens ändamål. Avkastning som inte delas ut skall läggas till kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Christina Henriksons Minne
Organisationsnummer:846005-0316
Adress:
  • Norrtullsgatan 27 B
  • 113 27 Stockholm
Telefonnummer:070-320 11 53
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS