ÄNDAMÅL

Hälften av fondens behållna årliga avkastning skall utbetalas till kyrkan, som äger använda beloppet för sina löpande utgifter, medan återstoden av den behållna avkastningen skall läggas till kapitalet, då kyrkan anställer en hemsköterska med södra Sverige som verksamhetsområde må hela den behållna avkastningen disponeras av kyrkan. Skulla kyrkan inrätta ett vilo- eller rekreationshem för medlemmar av kyrkan eller medlemmar av grenkyrkor eller samfund i Norden eller för medlemmar av moderkyrkan. Den Första Kristi Vetenskaparkyrkan i Boston, Hass., U.S.A. eller för av rörelsen intresserade må fonden i dess helhet disponeras av kyrkan. Kapitalet bör då i första hand användas till inköp eller inredning av lämplig fastighet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Christian Science fond
Organisationsnummer:846002-0129
Adress:
  • SEB Wealth Management
  • Institutioner & Stiftelser ST S3
  • 106 40 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7635000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS