ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att främja barns och ungdomars insatser inom miljö- och klimatarbete. Ändamålet kan främjas, företrädesvis men inte uteslutande, genom stipendier eller pris, som uppmuntran till unga personer i åldrarna tolv till och med sjutton år, vilka gör förtjänstfulla insatser inom ovan nämnda område. Främjandet av Stiftelsens ändamål kan ske såväl i Sverige som internationellt. För uppfyllande av Stiftelsens ändamål får tas i anspråk såväl avkastningen av Stiftelsens medel som Stiftelsens kapital, dock inte utan att beakta lagens krav på varaktighet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen ChildrenŽs Climate Foundation
Organisationsnummer:802481-5915
Adress:
  • Storgatan 42
  • 151 36 Södertälje
Telefonnummer:08-122 256 04
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS