ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att uteslutande eller så gott som uteslutande främja vård och uppfostran av barn, lämna bidrag till undervisning eller utbildning, bedriva hjälpverksamhet bland behövande, främja vetenskaplig forskning samt främja nordiskt samarbete. Ändamålen är inte begränsade till vissa familjer eller bestämda personer. Stiftelsen vill främja demokratiutveckling och eftersom ett väl fungerande utbildningssystem utgör basen för en vital demokrati kommer stiftelsen att särskilt främja verksamheter som stöder utbildning eller demokratiutveckling.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Chelha
Organisationsnummer:802425-8850
Adress:
  • Sturegatan 18
  • 11436 Stockholm
Telefonnummer:08-55802660
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS