ÄNDAMÅL

Räntan skall årligen användas i en eller flera poster, allt efter direktionens bepröfvande, till understöd åt äldre fröknar af introducerade ätten von Schéele eller till enkor, född von Schéele af samma ätt,eller, om dylika fröknar eller enkor ej skulle finnas, till de kvinnliga medlemmar af andra adliga ätter, som riddarhussirektionen anser böra med understöd ihågkommas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Charlotte och Hedvig von Schéeles Donation
Organisationsnummer:802408-2896
Adress:
  • Riddarhuset
  • Box 2022
  • 103 11 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-723 39 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS