ÄNDAMÅL

Fonden har till ändamål att bereda ökade möjligheter för forskningsarbete vid institutet till gagn för vetenskap och industri. Av fondens behållna årliga avkastning lägges två tiondelar till kapitalet.Härefter må fondens tillgängliga ränteavkastninganvändastill anskaffande av erforderlig instrumentutrustning och för forskningsarbetet erforderligt material, som icke kan anses nödig för den vanliga undervisningen,till avlöning av behövligt biträde vid sådant arbete eller vikariatsarvode,úûtill bidrag för kostnad vid publicering av resultat av forskningsarbete som bedrivs vid institutet,samttill understöd åt lärare vid institutet eller från institutet utexamninerade ingeniörer, för studieresa, som kan anses nödig för fullföljande av visst forskningsarbete.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Chalmerska Forskningsfonden
Organisationsnummer:857200-2585
Adress:
  • Chalmers Tekniska Högskola
  • 412 96 GÖTEBORG
Telefonnummer:031-7721000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:22 682 289 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS