ÄNDAMÅL

Chalmers stiftelse för teknisk och industriell utveckling har till ändamål att skapa ett effektivt, kvalificerat och till volymen tillfredsställande utnyttjande av CTHs kompetens och resurser för forsknings- och utvecklingsuppdrag i industrins och sektororganens tjänst. Stiftelsen, som arbetar på kommersiell grund, har att täcka sina kostnader ur uppdragsintäkterna.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Chalmers Industriteknik
Organisationsnummer:857204-7713
Adress:
  • Sven Hultins plats 1
  • 412 58 GÖTEBORG
Telefonnummer:031-772 4020
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:82 785 999 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS