ÄNDAMÅL

Fondens ändamål är att ge bidrag åt barnfamiljer som har en handikappad familjemedlem och som av det skälet behöver någon form av stöd eller avlastning. Avkastningen får inte användas för ändamål som det åligger stat eller kommun att bekosta.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Caroline Wijks donation
Organisationsnummer:857206-8834
Adress:
  • Göteborgs stad
  • Stadsledningskontoret, Stiftelser
  • 404 82 Göteborg
Telefonnummer:031-3680229
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:8 299 819 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS