ÄNDAMÅL

En pension tilldelas årligen, någon fröken von Vegesack, som befinnrr sig i fattiga eller mindre goda förmögenhetsomständigheter, med företrädesrätt härvid, under lika omständigheter i öfrigt, för den, som är i närmare skyldskap med Friherre Carl August Achilles von Vegesack – eller derest någon Fröken von Vegesack icke finnes, eller då pensionsledighet inträffat och blifvidt kungjord, icke till pensions erhållande sig anmäler, annan adlig, i behof stadd fröken, dervid i händelse någon adlig fröken, som i rätt nedstigande led härstammar från Generallöjnanten Friherre Eberhard Ernst i Gotthard von Vegesack, såsom sökande sig anmäler till pensionen, hon bör, under lika omständigheter i öfrigt, till pensions erhållande åtnjuta förmånsrätt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Carolina von Vegesacks Fond
Organisationsnummer:802408-2581
Adress:
  • Riddarhuset
  • Box 2022
  • 103 11 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-723 39 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS