ÄNDAMÅL

Avkastningen skall användas till främjande av Riksmuseets intressen. Fondens medel må användas till komplettering av samlingarna eller till utgivande av publikationer (dock ej författararvoden), rent vetenskapliga eller populärvetenskapliga, avseddaatt i vårt land sprida kännedom om och intresse för den allmänna etnografin.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Carl von Platens fond
Organisationsnummer:802408-1708
Adress:
  • Kungliga Vetenskapsakademien
  • Box 50005
  • 104 05 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6739500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS