ÄNDAMÅL

En femtedel av den behållna avkastningen lägges för varje år till kapitalet, varemot återstoden skall användas till krigsskolestipendier vilkas antal bestämmas av Riddarhusdirektionen, som efter gottfinnande utdelar dessa stipendier.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Carl Örnskölds Donationsfond
Organisationsnummer:802008-1298
Adress:
  • Riddarhuset
  • Box 2022
  • 103 11 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7233990
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS

ÄNDAMÅL

Denna fond förvaltas av Kyrkorådet som årligen utdelar avkastningen till någon behövande kvinna, vilken under en längre tid haft anställning såsom baderska vid badinrättningen i sagda stad (Marstrand).

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Carl Örnskölds donationsfond
Organisationsnummer:853301-2368
Adress:
  • Torsby 170
  • 442 73 Kärna
Telefonnummer:0303-206840
E-post:anna-karin.tellestam@svenskakyrkan.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS