ÄNDAMÅL

1. 10 % av avkastningen skall årligen läggas till kapitalet. Återstående avkastning skall användas för den kristliga gymnasiströrelsen vid läroverket. I första han böra stipendier utdelas till elever, som önskar bevista de årliga kristliga gymnasist- och studentmötena, om de medel, som från annat håll ställas till förfogandeför detta ändamål, äro otillräckliga. Även resestipendier till andra möten och konferenser av kristen karaktär inom Sverige eller i utlandet kunna utdelas.2. Om intresse för en läscirkel inom Kristliga Gymnasistföreningen skulle finnas, må värdefulla böcker inköpas, vilka då de ej längre cirkulera, överlämnas till läroverkets biblotek. I böckerna inskrives: ”Ur Carl Palmgrens minnesfond”.3. Om särskild kristlig gymnasistförening, ansluten till den kristliga student- och gymnasiströrelsen finns vid läroverket, skall föreningen till rektor inkomma med förslag om användningen av den för året disponibla avkastningens fördelning mellan förutnämnda ändamål. 4. Finns icke förut nämnd förening vid läroverket må dock enskilda gymnasister hos gymnasiets rektor kunna anhålla om dessa resestipendier.5. Skulle under en följd av tre år högst hälften av avkastningen förbrukas för ovan angivna ändamål, må av resterande avkastning resestipendier av mera allmän karaktär kunna utdelas på förslag av kollegiet till skötsamma elever i gymnasiet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Carl Palmgrens minnesfond
Organisationsnummer:802480-9744
Adress:
  • Västerviks kommun
  • 593 80 Västervik
Telefonnummer:0490-254 000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:52 528 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS