ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att lämna bidrag till i Malmö stad välartade bosatta barn och ungdomar, som på grund av föräldrarnas eller annan fostrares ekonomiska svårigheter, sjukdom eller annan omständighet är att anse som mindre väl lottade i livet. Till täckande av behov, som icke annorledes – genom statliga eller kommunala bestämmelser – blir tillgodosedda eller där sådant stöd från det allmänna visar sig otillräckligt. Behov av bidrag till studier och yrkesutbildning, bostad kostnad, kläder ochliknande skall därvid särskilt beaktas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Carl O W Ohlssons donationsfond
Organisationsnummer:846500-7493
Adress:
  • Malmö Kommun
  • Stadskontoret, Donationer
  • 205 80 MALMÖ
Telefonnummer:040-34 11 32
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS