ÄNDAMÅL

Den årliga räntan skall på det sätt användas att vid juletid varje år tilldelas hjälpbehövande inom kommunen (f.d. Askums kommun) för att sålunda lindring av nöd må beredas och uppmuntran under julhelgen åstadkommas (och vintern); och på det syftemålet med denna donation så mycket som möjligt må vinnas, för det tillses att de verkligt hjälpbehövande, som föra en ärbar och föredömlig vandel, komma i åtnjutande därav, i all synnerhet sjuka, gamla och barn (även, fast i mindre mån, må hänsyn tagas till fattiga barns beklädnad. De, som erhålla fattigvårdsunderstöd, må icke erhålla del i dessa medel såsom ersättning för sådant understöd, utan skola dessa medel tilldelas dem utöver och oberoende av fattigunderstöd. Också kunna även sådana, som icke åtnjuta fattigvårdsunderstöd, erhålla del i donationens medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Carl Martin Engbloms donationsfond
Organisationsnummer:854600-3628
Adress:
  • Sotenäs kommun
  • 456 80 Kungshamn
Telefonnummer:0523-6640000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS