ÄNDAMÅL

1. Avkastning på 25 000 kr skall överlämnas till barnavårdsnämnden och användas till understöd åt nyblivna ogifta mödrar, vilka befinner sig i ”behövande omstänigheter utan att dock vara föremål för fattigvård”.2. Avkastning på 20 000 kr skall överlämnas till Frälsningsarméns slumverksamhet.3. Avkastning på 5 000 kr skall ställas till styrelsemannen för centrallasarettet ”att tilldelas fattiga sjuka såsom understöd och hjelp under den tid de å lazarettet äro intagna, även som för att i andra hand användas såsom en första hjälp vid deras utträde från lazarettet….”.4. Avkastning på 10 000 kr skall användas till anordnande av friluftskonserter i Gävle, företrädesvis i Rådhusesplanaden.5. Avkastning på 48 000 kr skall disponeras av kommunstyrelsen att användas till välgörande ändamål, dock ej sådant som kan på något sätt ha karaktären av ”fattigvård”.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Carl Johan och Axel Lennstrands Fond
Organisationsnummer:885000-8551
Adress:
  • Gävle kommun. KLK Ekonomi
  • 801 84 Gävle
Telefonnummer:026-17 80 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 391 312 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS