ÄNDAMÅL

Av fondens avkastning skall en tiondel årligen läggas till kapitalet.Återstoden av avkastningen skall användas till bidrag åt scouter inom Hedvig Eleonora scoutkår, vilka ha svårt att själva bekosta resor till scoutläger eller sin scoutdräkt. Skulle dylikt behov icke föreligga må avkastningen användas antingen till annat ändamål, som är till fromma för kåren, någon dess avdelning eller enskild scout inom kåren.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Carl-Johan Björklunds Minnesfond
Organisationsnummer:802008-8665
Adress:
  • Hedvig Eleonora Scoutkår/Maria Virgin Björkman
  • Karlavägen 47 A
  • 114 49 Stockholm
Telefonnummer:073-6285101
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS