ÄNDAMÅL

Ränteafkastningen å fondens medel skall användas till studiehjälp åt välartade barn som äro födda i Gällstad samt där boende och som vid slutad skolgång i socknens folkskola visa förutsättningar för fortsatt utbildning vid högre läroanstalt eller i yrkesskola.Fondens styrelse äger utse de elever som skola komma i åtnjutande af fondens afkastning och bestämma under hur lång tid antagen elev bör få komma i åtnjutande af bidrag från fonden.I andra hand får avkastningen användas till andra studerande ungdomar som bor i Gällstad. Minst 10 procent av fondens årliga avkastning skall läggas till kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Carl-Ivar Lundins donationsfond
Organisationsnummer:865500-0209
Adress:
  • Inger Nilsson
  • Ågatan 9
  • 523 60 GÄLLSTAD
Telefonnummer:0321-70038
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 405 515 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS