ÄNDAMÅL

Avkastningen av fondmedlen skall, sedan minst en tiondel därav lagts till kapitalet, användas för sommarvistelse för gamla och mindre bemedlade eller för pensionärsverksmhet i allmänhet, allt inom Borås Gustav Adolfs församling.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Carlshem
Organisationsnummer:864500-1697
Adress:
  • Borås pastorat
  • Box 393
  • 501 13 Borås
Telefonnummer:033-179400
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:4 085 342 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS