ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen av fondmedlen skall, sedan en tiondel lagts till kapitalet, vid varje vårtermins slut utdelas i forma av stipendier till elever i kommunens musikskolor, vilka elever ådagalagt flit och intresse och gjort goda framsteg i musik. Stipendier må även utgå till elever från kommunen som bedriver högre musikalisk utbildning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Carl Gustaf och Naemi Hedenblads stipendiefond
Organisationsnummer:802479-5893
Adress:
  • Falu kommun
  • Ekonomikontoret
  • 791 83 FALUN
Telefonnummer:023-830 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:213 950 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS