ÄNDAMÅL

Fondens medel skall användas för att iordningsställa och för framtiden underhålla ett fru Carin Öhrn änkehus. Fonden har permuterats den 29 april 1981. Därvid har beslutats:Att av fondens årliga avkastning skall minst 10 % läggas till kapitalet,att den för utdelning disponibla avkastningen används för bidrag till behövande ensamstående kvinnor inom Gävle kommun, varvid storleksmaximerade bidrag skall utgå som hjälp för rekreationsresor eller inköp av trivselskapande föremål,att vid val av bidragsmottagare skall hänsyn tas till de ursprungliga föreskrifterna för donationen i den utsträckning som finnes lämplig samtatt avkastning inte får användas till ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Carin Öhrns Änkehusfond
Organisationsnummer:885000-9088
Adress:
  • Gävle kommun, KLK Ekonomi
  • 801 84 Gävle
Telefonnummer:026-17 80 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 137 057 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS