ÄNDAMÅL

Utdelning till aktieägare i bolaget AB Endräkten skall användas uteslutande till fullföljande af respektive sammanslutning, Neptuni-Orden, Sjökaptens Societeten i Stockholm, Ångfartygsbefälhafvaresällskapet i Stockholm och Sjömannaföreningen i Stockholm i dess lag och stadgar angifna syfte.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen C. J. Svenssons Donationsfond
Organisationsnummer:802405-1917
Adress:
  • Neptuni-Orden
  • Skeppsbron 10 II
  • 111 30 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-201534
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS