ÄNDAMÅL

Ändamålet är att tillse att Hiertas familjegrav på Ytter-Järna kyrkogård vårdades och underhölls väl. Att främja vård av behövande gamla och/eller sjuka, adliga eller andra personer. Denna verksamhet skall utövas genom utdelande av understöd tillenskilda personer samt till institutioner, som främjar sagda ändamål genom att bereda bostad, vård och kost åt behövande gamla och sjuka personer, Vid utdelande av understöd till enskilda personer skall företräde ges dem som tillhör ätten Hierta eller som varit intagna på Hierta gården. Stiftelsens avkastning får inte användas för ändamål som åligger det allmänna att svara för.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen C J och H R Hiertas minne
Organisationsnummer:802007-7429
Adress:
  • SEB Private Banking, Stiftelser
  • 106 40 STOCKHOLM
Telefonnummer:0771-62 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS