ÄNDAMÅL

Premiekapital, hvaraf räntan årligen vid höstterminens slut fördelas i lika stora premier mellan (tre) fattiga eller åtminstone i mindre god villkor stadde gossar och (tre) sådana flickor i egentliga folkskolan, hvilka i afseende å ordentlig skolgång, flit och uppförande icke gifvit anledning till anmärkning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen C J Hedmans donation
Organisationsnummer:802479-5935
Adress:
  • Falu kommun
  • Ekonomikontoret
  • 791 83 FALUN
Telefonnummer:023-830 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:43 364 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS