ÄNDAMÅL

Av den för utdelning disponibla avkastningen skall bidrag lämnas dels till en behövande änka efter regementsofficer urflottan, mariningenjör eller marinintendent, som fullgjort större delen av sin tjänst i Karlskrona, eller efter köpman, som under längre tid idkat handel i Karlskrona, dels ock till en behövande, ogift dotter till någon, som uppfyller nämnda kvalifikationskrav.Den som en gång erhållit bidrag må i fortsättningen uppbära detsamma så länge hon är ogift.Förmånstagare behöver inte vara mantalsskriven i Karlskrona.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen C o H Lundgrens understödsfond
Organisationsnummer:802479-9622
Adress:
  • Karlskrona kommun
  • Östra hamngatan 7 B
  • 371 83 Karlskrona
Telefonnummer:0455-30 30 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:123 389 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS