ÄNDAMÅL

Avkastningen skall användas till stipendier antingen för trädgårdsskötselns teoretiska eller praktiska studier i utlandet eller för genomgående av fullständig kurs vid Alnarpsinstitutet eller annan statlig högre svensk trädgårdsundervisningsanstalt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen C.G. Johnssons och hans arvingars fond
Organisationsnummer:802409-6177
Adress:
  • Kungl. Skogs- och Lantbruksakad.
  • Box 6806
  • 113 86 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-54547700
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS