ÄNDAMÅL

Disponibel avkastning skall utgå till understöd åt medlemmar av släkten von Höpken, vilka anses böra komma i åtnjutande därav.Skulle släkten von Höpken dö ut, skall fondens avkastning användas till understöd åt fattiga, välartade och begåvade ungdomar av grevliga eller friherrliga släkter till uppfostran vid högre läroanstalt, officers- eller sjökrigsskola. Sålunda tilldelat understöd må bibehållas till dess mottagaren efter normal tid genomgått sina läroverk och fortsättningsstudier och sålunda fått utbildning till ett bestämt levnadskall. Dock bör understödet upphöra, om understödstagaren beträdes med dåligt leverne, dryckenskap eller mindre hedrande uppförande och icke efter en eller två varningar av Riddarhusdirektionen tager rättelse.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen C. Eléonore von Höpkens Donationsfond
Organisationsnummer:802001-5544
Adress:
  • Riddarhuset
  • Box 2022
  • 103 11 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-723 39 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS