ÄNDAMÅL

Ändamål enligt testamente den 13 september 1871.”All den öfriga, här förut icke omnämnda och disponerade egendom, som vid min död finnes här i Sverige mig tillhörig, skall, af hvad slag och beskaffenhet den helst vara må, förvandlas till penningar samt tillfalla Högre Elementar-Läroverket i Karlstad till bildande af en stipendiefond hvilken förvaltas och användes med iakttagande af följande bestämmelser: a) Af Styrelsen för Läroverket utnämnas till stipendiater Tre (3) fattiga Ynglingar eller flickor inom Karlstads Stift, hvilka visat ett godt sedligt uppförande samt framstående anlag för studier, vare sig i vetenskapliga ämnen eller till ernående af en större yrkes-skicklighet eller idkande af skön konst;b) Hvarje stipendium består årligen utaf en Tredjedel (1/3) af den behållna ränta, som fonden afkastar; – stipendiebeloppen utbetalas till stipendiaterna på de tider, som af Styrelsen utsättas; – och stipendierna innehafvas på så lång tid, som bestämmes av Styrelsen, dock icke under Ett år eller öfver Åtta år; ”Permutationsbeslut av Kammarkollegiet 1978-04-27Kammarkollegiet medger att donationsfonden får gälla gymnasieskolan i Karlstads kommun, samt att minst en tiondel av den årliga avkastningen skall läggas till kapitalet. Lydelse av ändamålsbestämmelsen efter Kammarkollegiets permutationsbeslut 1999-09-06″All den öfriga, här förut icke omnämnda och disponerade egendom, som vid min död finnes här i Sverige mig tillhörig, skall, af hvad slag och beskaffenhet den helst vara må, förvandlas till penningar samt tillfalla Högre Elementar-Läroverket i Karlstad till bildande af en stipendiefond hvilken förvaltas och användes med iakttagande af följande bestämmelser: a) Af Styrelsen för Läroverket utnämnas till stipendiater fem (5) behövande ynglingar eller flickor inom Karlstads Stift, hvilka visat ett godt sedligt uppförande samt framstående anlag för studier, vare sig i vetenskapliga ämnen eller till ernående af en större yrkes-skicklighet eller idkande af skön konst;b) Hvarje stipendium består årligen utaf en femtedel (1/5) af den behållna ränta, som fonden afkastar; – stipendiebeloppen utbetalas till stipendiaterna på de tider, som af Styrelsen utsättas; – och stipendierna innehafvas på så lång tid, som bestämmes av Styrelsen, dock icke under Ett år eller öfver Åtta år; ”

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Byströmska stipendiefonden
Organisationsnummer:873202-3315
Adress:
  • Karlstads kommun
  • 651 84 KARLSTAD
Telefonnummer:054-295000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 208 829 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS