ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att stöd tilldelas en välartad studerande vid Lunds universitetet, därvid avkomlingarna av den år 1831 avlidne prosten och kyrkoherden Christopher Daniel Bunth i Hörby och Lyby samt av hans syskon skola hava företräde. Bortgives på 1 år och kan tilldelas samme för ytterligare 2 år, såvida han genom gott uppförande, flit och framsteg i studier visar sig därav förtjänt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Bunthska stipendiet nr 2
Organisationsnummer:802479-4383
Adress:
  • Lunds universitet, Stiftelseavdelning
  • 221 00 Lund
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS