ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att stöd tilldelas theologie studiosus av Skånska nationen vars fader varit eller är präst. 1) Företräde för donators arvingar (C.D. Bunth) 2) Arvingar till donators bror (Ernst Fredrik Bunth) o donators styvbarn och utan avseende till, om sökandes Fader är eller har varit präst, borgare eller annat.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Bunthska stipendiefonden nr 1
Organisationsnummer:802479-4391
Adress:
  • Lunds universitet, Stiftelseavdelning
  • 221 00 Lund
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS