ÄNDAMÅL

Att äga och förvalta fast och lös egendom för samhällsnyttiga kommersiella och ideella ändamål till förmån för såväl enskilda som företag genom att upplåta egendomen till nyttjande, såväl mot som utan vederlag.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Brunnsviken
Organisationsnummer:802017-7278
Adress:
  • Box 38146
  • 100 64 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-850010
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:306 205 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS