ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara följande;Högst tre fjärdedelar av stiftelsens behållna kapital den 1 januari 1968 jämte därav fallande avkastning får av stiftelsen användas till främjande av den verksamhet för utbildning och undervisning i bergsvetenskapliga ämnen, som bedrives vid Bergsskolan i Filipstad. Därvid bör namnet Sixten Wohlfahrt i någon bestående form hugfästas för framtiden.Avkastningen av återstoden av stiftelsens kapital skall användas till understöd till behövande ålderstigna eller sjuka personer, som under tiden 1898-1923 stått i anställningsförhållande till Carlsdahls AB. Om sådana personer icke längre finns i livet, får nyssnämnda återstod av kapitalet disponeras till förmån för Bergsskolan i Filipstad eller annan därmed jämförlig allmännyttig verksamhet, som Jernkontorets fullmäktige må bestämma.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Bruksdisponenten Sixten Wohlfahrts Minne
Organisationsnummer:802403-9912
Adress:
  • Bergsskolan i Filipstad
  • Box 173
  • 682 24 FILIPSTAD
Telefonnummer:0590-16260
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:395 927 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS