ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att för BRIO-veteranernas räkning äga och förvalta dels aktier i aktiebolag, som är eller blir moderbolag inom BRIO-koncernen, dels förvalta stiftelsens kapital i övrigt.Stiftelsen har härjämte till ändamål att genom sammankomster och dylikt främja samhörigheten dels mellan BRIO-veteranerna sinsemellan, vare sig dessa alltjämt fullgör aktiv tjänst eller är pensionärer, dels ock mellan BRIO-veteranerna och bolaget.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Brioveteranernas fond
Organisationsnummer:837000-8180
Adress:
  • S Tvärgatan 5
  • 283 32 Osby
Telefonnummer:0479-10059
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS