ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att nationellt och internationellt stärka Sveriges ställning genom att främja dess kultur, utbildning och vetenskaplig forskning inom områdena entreprenörskap, teknik, musik, mode, hälsa, finans och innovation. Stiftelsens ändamål ska främst tillgodoses genom att sammanföra kreativa individer med transformativa idéer, stödja förverkligandet av sådana idéer och att främja och erkänna bedrifter inom dessa områden. Stiftelsen kan fullfölja ändamålet genom att bidra till eller i egen regi anordna konferenser, symposier eller liknande arrangemang samt lämna utbildningsstipendier och forskningsbidrag. Stiftelsen får belöna enskilda individer med pris för enastående kreativa prestationer som har haft stor tranformativ betydelse inom de områden Stiftelsen ska stödja. Stiftelsen får inom ramen för sitt ändamål bedriva verksamhet genom hel- eller delägda företag.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Brilliant Minds
Organisationsnummer:802480-8068
Adress:
  • BM Services AB
  • Birger Jarlsgatan 55
  • 11145 STOCKHOLM
Telefonnummer:0707-252627
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS