ÄNDAMÅL

Av fondens årliga avkastning skall minst en tiondel tillföras kapitalet.Övrig avkastning får efter beslut av Skövde omvårdnadsnämnd utdelas till personer företrädesvis i åldern 55 – 65 år, boende inom Norra Kyrketorps församling och vilka till följd av nedsatt arbetsförmåga är i behov av hjälp eller till personer, som ägnar sig åt vården av föräldrar eller andra närstående och därför icke kan förvärvsarbeta och är i behov av ekonomikst stöd.Samma person kan erhålla bidrag ur fonden flera år.Avkastningen får inte användas för ändamål, som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Bröderna Perssons minnesfond
Organisationsnummer:866601-5675
Adress:
  • Skövde kommun, Ekonomikontoret
  • Box 294
  • 541 26 SKÖVDE
Telefonnummer:0500-468000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:537 175 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS