ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja den vetenskapliga forskning avseende cancersjukdomar och reumatiska sjukdomar som bedrivs vid Universitetssjukhuset i Linköping.Av fondens avkastning avseende varje närmast föregående kalenderår skall 80 % av avkastningen tillfalla ovan angivet ändamål varvid den årliga utdelningen skall fördelas med hälften till projekt inom cancerfonden och hälften till projekt inom reumatikerforskning. Resterande avkastning skall tilläggas fondens kapital.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Bröderna Karlssons fond för Medicinsk Forskning
Organisationsnummer:825003-1427
Adress:
  • L. Falkenlind
  • Orangerigatan 1A Lgh 1201
  • 602 22 NORRKÖPING
Telefonnummer:011-104031, 070-5564754
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:7 527 950 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS