ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att inom Borås kommun dels förvärva, bebygga och förvalta fastigheter med särskilt beaktande av blindas behov av bostäder, biblioteks- och samlingslokaler samt arbets- och försäljningslokaler, dels motta, förvalta och använda anslag, gåvor, donationer och efterskänkta låneräntor till hyreslindring åt blinda eller till kostnader för samlingslokaler, bibliotek o d för blinda.Företräde till stiftelsens bostäder skall lämnas till personer, som själva eller vars familjemedlemmar är blinda eller har väsentligt nedsatt synförmåga.Stiftelsen skall inte bedriva annan byggnadsverksamhet än sådan, till vilken statligt eller kommunalt stöd utgår.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Bostäder För Blinda i Borås
Organisationsnummer:864500-1440
Adress:
  • HSB Göta
  • Box 55050
  • 501 14 Borås
Telefonnummer:033-177122
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 062 271 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS