ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall verka föratt understödja och i övrigt verka för att ett för seniorer med i första hand finsk bakgrund anpassat boende etableras och upprätthålles i Boråsatt understödja och i övrigt verka för att ett för seniorer med i första hand finsk bakgrund anpassat dagcenter med därtill hörande servicefunktioner etableras och upprätthålles i Borås.Stiftelsen kan i den mån det gagnar Stiftelsens ändamål finansiellt stödja projekt som bedrivs genom annan juridisk person varvid Stiftelsen för att tillförsäkra sig insyn och inflytande äger förvärva den juridiska personen eller ingå delägarskap.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Borås Finska Dagcenter
Organisationsnummer:866001-3122
Adress:
  • Box 1136
  • 501 11 Borås
Telefonnummer:033-129129
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:826 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS