ÄNDAMÅL

Av den årliga avkastningen skall 1/10 läggas till kapitalet. Den för utdelning disponibla avkastningen användes enligt beslut av skolstyrelsen till förmån för eleverna vid skolväsendet inom Borås kommun. Härvid likställes kvinnliga och manliga elever. Av nämnda avkastning tilldelas grundskolans högstadium 3/4 och gymnasieskolan 1/4. Utdelning sker vid varje läsårsslut med belopp, som till antal och storlek beslutas av skolstyrelsen. Beloppen behöver ej vara lika stora. I samband med utdelningen bekantgöres på lämpligt sätt vilka ursprungliga donationsfonder, som ingår i sam-fonden. Fondens avkastning användes företrädesvis för a) belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit, b) studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål, c) belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott, d) hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands, e) stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola, f) förvärv av materiel eller andra saker. Avkastningen får ej användas för ändamål, som ska tillgodoses med utdebiterade medel. Avkastning, som ej användes, tillföres kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Borås Skolors Samfond A
Organisationsnummer:864502-1968
Adress:
  • Borås Stads stiftelseförvaltning
  • Ekonomistyrning
  • 501 80 Borås
Telefonnummer:033-357000
E-post:carina.andell@boras.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS