ÄNDAMÅL

Överskottet skall, sedan en femtedel lagts till kapitalet, utdelas till fattiga människor boende inom följande socknar: Rödeby, sturkö, Tjurkö, Aspö, Hasslö, Ramdala, Kristianopel, Torhamn, Jämjö, Lösen, Augerum, Fridlevstad, Sillhövda, Tving och Eringsboda. Utdelningen av medlen bör ske av vederbörande fattigvårdsstyrelse, vilka bör tillse att medlen tilldelas personer, som om de varit friska, under sin krafts dagar varit kända för aktsamhet och sparsamhet.Femtedelen av vart femte års överskott må överlämnas till Blekinge Museum eller föreningen Vämöparken att stärka deras Byggnadsfonder. Förvaltningen av hustruns andel i den fasta egendomen skall tillföras fonden. Dock skall förvaltningen av andelen under viss tid omhänderhavas av advokaten Sven Erik Åkesson, Karlskrona, och skall nettoavkastningen årligen utdelas till hjälpbehövande handikappade i Karlskrona efter bestämmande av advokaten Sven Erik Åkesson.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Bolanderska Familjefonden
Organisationsnummer:835001-1683
Adress:
  • Karin Åkesson Rehnholm
  • Studentgatan 9
  • 371 41 KARLSKRONA
Telefonnummer:0455-80010
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS