ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall i första hand stödja finansieringen av en professur i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, särskilt i strategiskt ledarskap, och därtill hörande driftskostnader, och i andra hand stödja annan till professuren relaterandforskning, genom att efter ansökan utge kontanta bidrag ur sin förmögenhet. Förmögenheten får dock inte understiga det ursprungligen eller senare tillskjutet kapital uppräknat med konsumentprisindex.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Bo Rydins och SCA:s professur i företagsekonomi
Organisationsnummer:802424-4389
Adress:
  • Handelshögskolan i Stockholm /Richard Arvidsson/
  • Box 6501
  • 113 83 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7369191
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS