ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att förvalta dess samlingar, fastigheter och byggnader och hålla dem tillgängliga för allmänheten. Stiftelsen skall bedriva och främja kulturminnesvård och museal verksamhet, regional utställningsverksamhet liksom annan därmed förenlig kulturell verksamhet.Stiftelsen äger även, i egen regi eller genom särskilt bildat organ, uthyra eller annorledes på affärsmässiga grunder utnyttja de byggnader varöver stiftelsen förfogar.De museiföremål och arkivalier somtillhör stiftelsen skall förvaras på ett sådant sätt att full trygghet vinnes för dess bevarande till kommande tider.Föremål tillhörande stiftelsens samlingar må icke utan överläggningar med Statens kulturråd avhändas stiftelsen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Blekinge Museum
Organisationsnummer:835000-6113
Adress:
  • Borgmästaregatan 21
  • 37135 Karlskrona
Telefonnummer:0455-304960
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS