ÄNDAMÅL

Stiftelsen är en ideell stiftelse med ändamål att vidmakthålla och befordra den allmänneliga och apostoliska Kyrkans lära, tro och ordningar, sådana dessa är grundade i Skriften, bevarade i traditionen och omvittnade i vår kyrkas bekännelseskrifter.Ändamålet främjas huvudsakligen genom att bereda barn och ungdom möjlighet till fostran och utbildning i kristen fördjupning och förnyelse.Nyttjandet av Bökebäcksgården skall bidra till att förverkliga stiftelsens ändamål.Stiftelsens intäkter och kapital skall i första hand användas till gårdens drift och underhåll och eventuella om- och tillbyggnader.Uppkommer därutöver ett överskott skall detta enligt stiftelsens ändamål delas ut i form av stipendier eller bidrag.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Bökebäcksgården
Organisationsnummer:843002-3351
Adress:
  • Henrik Malmberg
  • Häroldsgatan 4
  • 21617 Limhamn
Telefonnummer:040-358511
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:516 042 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS