ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen ska användas till stöd för Svenska Vitterhetssamfundets vetenskapliga utgivning, i första hand av Carl Jonas Love Almqvists Samlade Verk.Om Samfundets styrelse så finner lämpligt, må även viss del av kapitalet, dock högst 10 % per år, utbetalas för angivet ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Björn Olof Asplunds minnesfond
Organisationsnummer:802006-5374
Adress:
  • Svenska Vitterhetssamfundet
  • Mariatorget 1 c
  • 118 48 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-101969
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS