ÄNDAMÅL

Endast fondens ränteavkastning får tagas i anspråk och skall användas till att i samband med vetenskaplig undersökning av Ångermanlands landsbygds fornlämningar främja och bevara vården av dessa fornlämningar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Björkå Aktiebolags fornminnesfond
Organisationsnummer:888000-6401
Adress:
  • Länsmuseet Västernorrland
  • Box 34
  • 871 21 Härnösand
Telefonnummer:0611-88600
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 314 912 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS