ÄNDAMÅL

Stiftelsens mera preciserade ändamål skall vara att genom stöd till vetenskaplig forskning och genom stipendier till ungdomar söka förbättra vilda och tama djurs (utanför kretsen sällskapsdjur) livsbetingelser och väcka allmänhetens, särskilt den unga generationens, förståelse för djurens rätt till en human behandling. Sedan stiftelsekapitalet vuxit till 500 000 kronor skall stiftelsens ändamål tillgodoses genom årlig utdelning av forskningsbidrag och stipendier till person eller personer som uppfyller ändamålsbestämmelsen, förutsatt att kapitalavkastningen inkluderande värdetillväxt, så medger. Av kapitalavkastningen, inkluderande värdetillväxt, skall tio procent årligen avsättas till kapitalet. Forskningsbidrag och stipendium får utgå ur fondens avkastning och kapital netto efter avsättning enligt punkt 5 ovan samt efter eventuella andra för prisets kungörande och utdelande uppkomna kostnader.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Björn Bergström och Laila Johanssons stipendiefond för djurskyddsändamål
Organisationsnummer:802481-4256
Adress:
  • Svenska Djurskyddsföreningen
  • Sandborgsvägen 55
  • 122 33 Enskede
Telefonnummer:08-7830368
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS