ÄNDAMÅL

Till Evangeliska fosterlandssiftelsen skall årligen utgå en åttiondedel (1/80) av beräknad nettoavkastning, dock högst 1/10-dels basbelopp. I första hand till behövande barn, handikappade och andra av sjukdom drabbade personer eller i andra hand till organisationer för verksamhet bland behövande skall årligen utgå en sjättedel (1/6) av årets beräknade nettoavkastning dock högst intill ett basbelopp. Fondens styrelse fördelar nämnda medel och dessa skall utgå till personer boende inom Kisa församling och till organisationer verksamma inom Kisa församling. Återstående nettoavkastning skall delas i två lika delar av vilka den ena delen överlämnas till Kisa församling att användas till reparationer och förbättringar av Kisa kyrka samt till kyrko- gårdens försköning och underhåll och den andra hälften överlämnas till Kinda kommun för att användas till nyttiga ändamål inom Kisa församling.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Birgerssonska Donationsfonden
Organisationsnummer:822000-0346
Adress:
  • Anne-Maj Damm
  • Västravägen 40
  • 590 37 Kisa
Telefonnummer:0494-10070
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:10 408 270 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS