ÄNDAMÅL

[…] gåvomedlen skola disponeras huvudsakligen för främjande av vetenskaplig företrädesvis teknisk biokemisk, häri inbegripet livsmedelskemisk, forskning vid Tekniska Högskolan

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen biokemisk forskning
Organisationsnummer:802425-9270
Adress:
  • Kungliga Tekniska högskolan
  • Universitetsförvaltningen/Ekonomiavdelningen
  • 100 44 Stockholm
Telefonnummer:08-790 60 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS