ÄNDAMÅL

Att driva handel med och bidra till förädling av odlingsprodukter, som i möjligaste mån odlats enligt den av Rudolf Steiner utarbetade biodynamiska metoden. Stiftelsen ser också som sitt ändamål att i sin verksamhet förverkliga ett alternativ inom näringslivet i riktning mot en association så som den kan tänkas verka inom ett ”socialt tregrenat samhälle”. Sådan vinst av stiftelsens verksamhet, som föreligger sedan erforderligt belopp avsatts till rörelsens konsolidering och utveckling, skall såsom gåva överlämnas till antroposofisk verksamhet med företräde för forskning, utbildning och upplysning inom den biodynamiska verksamheten. Fördelningen av dessa medel uppdrages av stiftelsens styrelse åt Nordisk Forskningsring eller annat utanför stiftelsen stående organ. Verksamheten skall bedrivas i ett kontinuerligt samarbete med konsumenter och producenter av företagets produkter och skall i sitt arbete vara ett uttryck för konsumenternas önskemål av biodynamiska livsmedel och odlarens möjligheter att odla och få avsättning för dessa.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Biodynamiska Produkter
Organisationsnummer:815600-3207
Adress:
  • Tuna Industriväg 17
  • 153 30 JÄRNA
Telefonnummer:08-55481030
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS